Zużył prądu za 3,61 zł, faktura na 26,43 zł. Za co właściwie płacimy?

Analizujesz faktury za prąd? Zrobił to nasz czytelnik – okazuje się, że jego rachunek w ponad 85 procentach składa się z różnych opłat i podatków. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie lokalu, który wymaga małej ilości energii.