Youtube usunął film o Powstaniu Warszawskim nakręcony przez harcerzy

Harcerska Grupa Filmowa filmowa stworzyła film upamiętniający Powstanie (link w powiązanych). Youtube uznał, że film przygotowany przez młodych ludzi przekazuje treści szerzące nienawiść i promujące przemoc.