Uniwersytet Wyszyńskiego. Praca dyplomowa pracownika TVP.info nie istnieje

Magister Grucha. Szef portalu TVP info Samuel Pereira przedstawia się jako absolwent historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pereira nigdy jednak nie ujawnił jaki był tytuł jego pracy dyplomowej. Pytany o nią UKSW wyjaśnia, że Pereira nie tylko nigdy nie obronił pracy…