Siostry zakonne głosowały za podopiecznych z domu opieki i Duda dostał 100%

W prowadzonym przez Siostry Pasterki Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym we wsi Święta Katarzyna 100 proc. głosów w ostatnich wyborach otrzymał Andrzej Duda. „Gazeta Wyborcza” dotarła do nagrań, w których podopieczne stwierdzają: „karty do głosowania wypełniały nam zakonnice”.