Sąd odrzucił pozew TVP. „Opinia, że TVP niszczy godność człowieka uzasadniona”

Opinia, że TVP niszczy godność człowieka wprawdzie narusza jej dobra osobiste, ale jest uzasadniona i rzeczowa – warszawski sąd okręgowy odrzucił pozew TVP przeciwko swojemu widzowi Waldemarowi Sadowskiemu. Sąd zasądził od TVP 6 tys. zł. na korzyść Sadowskiego.