Rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży: „Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego”

Czyli jak do Sejmu Dzieci i Młodzieży mieć pewność, że nie będzie tych strasznych, lewackich dzieci co mogą poruszyć niewygodne dla rządu tematy, tylko mieć pewność, że dostaną się katolickie dzieci, które napiszą piękną laurkę o Wyszyńskim i KK xD