„Precz z Polską!” – tak 100 lat temu krzyczeli polscy żydzi witając bolszewików

Na terenie Warszawy żydowscy chałaciarze organizowali wiece poparcia. Gdy bolszewickie wojska szły na Warszawę, Żydzi krzyczeli na tych wiecach: Precz z Polską! Precz z wojskiem polskim! – Niech żyje Rosja! – Niech żyje Lenin i Trockij! – czytamy w czasopiśmie „Postęp” z 1920 roku (nr 104).