Portmaster – darmowe narzędzie do śledzenia ruchu sieciowego

Monitoruje i wizualizuje aktywność sieciową procesów w systemie. Przydatne do wykrywania czy któraś z aplikacji nie wysyła nadmiarowej telemetrii po kryjomu.