„Polski tym palantom nie wolno oddać” – Michnik u Tomasza Lisa

Mowa tolerancji w wykonaniu intelektualistów z wielkich aglomeracji miejskich.