Polski bohater, Tadeusz Kościuszko miał trafną diagnozę „choroby” Polski.

Cytując: „Księża zawsze wykorzystają ciemnotę i przesądy ludu, posłużą się religią – w co nie możecie wątpić – jako maską, by przykryć swą hipokryzję i niegodziwość swych przedsięwzięć.” Niestety kler pod rękę z zaborcami przeszkodził w dokończeniu dzieła.