Policjanci nielegalnie uwięzili jadących na protest przeciwko aborcji

Sąd uznał za nielegalne, niezasadne i nieprawidłowe zatrzymanie działaczy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, którzy w październiku 2020 r. jechali do Warszawy na protest w sprawie aborcji. RPO wnosi o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy.