Policja: „Bezpieczeństwo wszystkich ma znaczenie”. Burmistrz przeprasza; rasizm

Burmistrz obiecuje obrażonym, że znak będzie usunięty a sprawcy ukarani.