Po zatrzymaniu najemników Białoruś przenosi dodatkowe siły na granicę z Rosją

Takie środki zaradcze przyjęto na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa kraju pod przewodnictwem prezydenta Aleksandra Łukaszenki. W szczególności granica z Federacją Rosyjską, w tym śledzenie osób przekraczających granicę, w szczególności na zielonej granicy. Siły te zostaną znacznie wzmocnione.