Piekło mężczyzn

Protest przeciwko systemowej dyskryminacji mężczyzn przez ustawę emerytalną, brak możliwości przeprowadzenia aborcji prawnej czy zmuszenia kobiety do badań DNA w razie wątpliwości w kwestiach ojcostwa.