Pamiętacie ten miliard drzew z Pakistanu?

Nie wiem na ile na „pandzie” artykuł był prawdziwy, w każdym razie to drzewka miały piękny pogrzeb.