Oxford i Cambridge odmówiły przyjęcia rozszerzonej definicji antysemityzmu

Większość brytyjskich uczelni nie przyjęła definicji pomimo silnej presji rządu UK ulegającego naciskom Izraela. Jedna z uczelni ostro skrytykowała definicje IHRA jako kaganiec na wolność słowa w celu ograniczenia krytyki Izraela.