Ordo Iuris przekonuje że w polskim systemie prawa nie ma żadnego przepisu

stwierdzającego, że polska szkoła ma charakter świecki, a zachowywanie bezstronności przez władze publiczne nie może oznaczać ich zaangażowania się w jakiekolwiek działania laicyzacyjne. Taka postawa oznaczałaby opowiedzenie się po stronie określonej ideologii, a więc niedochowania bezstronności.