Od 17.01.2021 w Polsce nie ma obowiązku noszenia maseczek.

W linku rozporządzenie, które nakłada obowiązek noszenia maseczek, ale tylko do 17.01.2021. (27.1) W pierwszym komentarzu link do roporzadzenia przedłużającego, w którym brak wpisu o maseczkach.