O tym jak niemiecka cukrownia wykorzystuje polskiego rolnika

Załączam list do plantatorów buraka cukrowego od związku plantatorów przy cukrowni Glinojeck. Dokument opisuje praktyki Pfeifer & Langen (Diamant) oraz brak opłacalności uprawy buraka cukrowego. Zawarte jest również opracowanie wykonane przez Instytut SGGW