Naukowcy wiary kontratakują

Otrzymywanie około 3-centymetrowych okrągłych komunikantów wiązało się z utratą minimum jednej partykuły w 70 na 100 przypadków, przy średniej partykuł wynoszącej 1,2. Udzielanie cząstek około 13 centymetrowych hostii posiadających wytłoczenia ułatwiające łamanie wiązało się ze średnią 2,94 partykuł