Na Reddicie można dostać bana już za upvotowanie komentarza

Niedawne ustąpienie jednego z prezesów okazało się zwiastunem rewolucyjnych zmian