Można wyleczyć Covid 19 w 48 godzin / Wszystkie schematy leczenia usunięte.

W związku z odgórnymi naciskami, proszę o przyjęcie informacji, że nie będę mógł dalej kontynować leczenia pacjentów z COVID-19 amantadyną, ponieważ amantadyna nie jest wpisana w schematy leczenia COVID-19