Microsoft postanowił zwalczać dyskryminację poprzez dyskryminację (opinia)

Bo Black Lives Matter…