Katolickie rozwody, łagiewnicka koronka w TVP i miesięcznica wawelska….

Sąd kościelny miał stwierdzić u Jacka Kurskiego psychiczną niezdolność do zawarcia małżeństwa. Dlatego po raz kolejny powiedział sakramentalne „tak”.