Idiotyczna decyzja YouTube. Wyłączy opcję dodawania napisów

YouTube zdecydował, że opcja dodawania napisów do filmików zostanie usunięta ze względu na jej „małą popularność i nieetyczne nadużycia”. Osoby niesłyszące z pewnością z nich nie korzystały (via apel Abelarda Gizy).