Helsińska Fundacja Praw Człowieka wykorzystuje kłamstwa do uwolnienia chuligana

W oparciu na zmanipulowany artykuł oko.pres cytowanym jako „stan faktyczny” fundacja wywiera nacisk na sąd by uwolnić niebezpiecznego przestępce z kolektywu Stop Bzdurom