GenderHeretics.org oferuje MILION DOLARÓW dla osoby która…

To nie żart. Udowodni naukowo, istnienie trzeciej płci/gamety i zaprzeczy binarnej naturze ludzkiej reprodukcji. [Średnio zaawansowany Angielski]