Funkcjonariusz pchnął jedną z kelnerek. Interwencja policji w restauracji

Sanepid był kilkukrotnie wcześniej i nie nałożył żadnej kary więc weszła siłowo milicja i zrobiła rozrubę.