Donald Trump ogłosił 11 października Dniem Pamięci gen. Kazimierza Pułaskiego

„Życie polsko-amerykańskiego bohatera, gen. Kazimierza Pułaskiego, jest świadectwem ideałów naszego Narodu i wzorem wolności człowieka. Oddanie generała Pułaskiego krajowi i wspólne wartości, na których nasz Naród i Polska zostały zbudowane uwydatniają nasze wspólne zaangażowanie w sprawę wolności.”