Bitwę przegraliśmy, kosztem 200k ofiar i zburzeniem Warszawy.

„Mając 1700 sztuk broni, czyli siłę ognia batalionu, AK wydała bitwę Wehrmachtowi. Wredny Stalin, przeciwko któremu akcja była politycznie skierowana, nam nie pomógł. Bitwę przegraliśmy, kosztem 200k ofiar i zburzeniem Warszawy. Psychoprawica uważa, że to przykład do naśladowania.”