Białoruś: Strajk w fabryce w Grodnie. Robotnicy murem za Cichanouską

Podczas spotkania dot. strajku w fabryce „Grodnozhilstroy” jeden z pracowników pyta zebranych: „Kto głosował na Łukaszenkę?” – ręce podnosi kilkunastu pracowników. Następnie zadaje pytanie: „Kto głosował na Cichanouską?” – ręce podnoszą setki… To pokazuje skalę fałszerstw wyborczych na Białorusi.